รูปภาพ

ใบงานต่อไป ให้นักเรียน โพสต์รูปตนเอง ลงในบล็อกของครู ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

ใบงานต่อไป ให้นักเรียน โพสต์รูปตนเอง ลงในบล็อกของครู ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

Advertisements

นักเรียนคนใดเข้ามา blog ครูแล้ว ให้โพสต์ชื่อ-สกุล เลขที่

ให้นักเรียนให้คะแนนตนเอง ในการทำ blog  ไม่เกิน  10 คะแนน

ให้นักเรียนโพสต์ ชื่อ blog ของตนเอง

                                                                          ครูจุ๊บ